Otázka:

Dobry den, prosim Vas, kam by ste zaradili slovo jútub a zámeno oné??? (hovorove alebo slangove?) dakujem

Heslá:

oné

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk, sa ukazovacie zámeno oné klasifikuje ako hovorový výraz (pozri heslo oný). „Zdomácnená“ podoba názvu internetovej stránky jútub je nepochybne štylisticky príznaková, keďže je utvorená z vlastného mena Youtube (YouTube). Kým všeobecné podstatné mená sa pri preberaní do slovenčiny v procese zdomácňovania bežne adaptujú, t. j. prispôsobujú sa slovenskému pravopisu (najčastejšie podľa výslovnosti), vlastné mená, ako sú registrované názvy spoločností, produktov, značiek a pod., si zachovávajú pôvodnú podobu a prípadné adaptované podoby ako fejsbuk, gúgl, jútub sa používajú iba v neoficiálnom – hovorovom jazykovom prejave. Slovo jútub hodnotíme ako hovorový výraz.


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu oné