Otázka:

Je slovo kľud spisovné?

Heslá:

kľud, pokoj

Odpoveď:

Slovo kľud sa v slovenčine hodnotí ako nespisovné a jeho spisovným ekvivalentom je slovo pokoj. 


Otázka z 20. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kľud