Otázka:

Používa sa spojenie "na neho" ako tvar mužského životného aj neživotného rodu, zámeno "naňho" ako tvar pre mužský životný rod a zámeno "naň" ako mužský aj stredný neživotný rod?

Heslá:

naňho, na neho, na, naň, on, ono

Odpoveď:

 

 

Zámeno naňho a predložkové spojenie na neho sa používajú ako tvary akuzatívu zámena on zastupujúceho mužské životné podstatné mená v spojení s predložkou na. Zámeno naň sa používa ako tvar akuzatívu zámena on zastupujúceho mužské neživotné podstatné mená, zriedkavo aj mužské životné podstatné mená v spojení s predložkou na a ako tvar akuzatívu zámena ono zastupujúceho podstatné mená stredného rodu v spojení s predložkou na.


Otázka z 20. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu naňho