Otázka:

Píše sa správne hudobno-pedagogický alebo hudobnopedagogický?

Heslá:

hudobnopedagogický

Odpoveď:

Zložené prídavné meno hudobnopedagogický je odvodené od určovacieho skladu hudobná pedagogika. Zložené prídavné mená odvodené od určovacích skladov sa píšu bez spojovníka, napríklad vedecký výskum – vedeckovýskumný, vysoká škola – vysokoškolský, vysoké hory – vysokohorský, hudobná kultúra – hudobnokultúrny, hudobná veda – hudobnovedný, hudobná teória – hudobnoteoretický,  hudobné vzdelávanie – hudobnovzdelávací a bez spojovníka sa má správne písať aj zložené prídavné meno hudobnopedagogický.

So spojovníkom sa píšu zložené prídavné mená odvodené od priraďovacích skladov (spojovníkom sa v nich vyjadruje samostatnosť alebo vzájomnosť jednotlivých zložiek), napríklad veda a technika – vedecko-technický, červená a biela – červeno-biely, český a slovenský – česko-slovenský, hudba a umenie – hudobno-umelecký, hudba a tanec – hudobno-tanečný, hudba a zábava (zábava kombinovaná s hudobnou produkciou) – hudobno-zábavný.


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hudobnopedagogický