Otázka:

Čo znamená slovo blog?

Heslá:

blog, bloger, blogovať

Odpoveď:

 

Slovo blog vzniklo v anglickom jazyku ako  neštandardne utvorená skrátená podoba spojenia web log pripojením poslednej hlásky slova web k slovu log. Podstatné meno log má v angličtine okrem iných významov aj význam „denník“ (pôvodne lodný denník) a slovné spojenie web log i jeho skrátená jednoslovná podoba blog majú význam „denník na webovej stránke“, resp. „internetový denník“. Pomenúva sa ním internetová stránka, na ktorej možno publikovať texty na rozličné témy. Výrazy blog, blogér (i bloger), blogérsky (i blogerský), blogovaťblogový sú už spracované v prvom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. A – G), ktorý vyšiel r. 2006, a hodnotia sa ako spisovné výrazy. Slovo blog je neživotné podstatné meno mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru dub.  V genitíve jednotného čísla má pádovú príponu -u, teda z blogu.


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu blog
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku