Otázka:

Píše sa spojenie "Magistérium sv. Cirkvi" s veľkými začiatočnými písmenami?

Heslá:

Magistérium Cirkvi, Učiteľský úrad Cirkvi, cirkev

Odpoveď:

 

Učiteľský úrad katolíckej cirkvi sa oficiálne nazýva Magistérium Cirkvi alebo Učiteľský úrad Cirkvi. Slovo cirkev sa píše s malým začiatočným písmenom (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, i Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktoré sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej webovej stránke). V katolíckej náboženskej literatúre sa slovo cirkev  tradične píše s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 02. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Magistérium Cirkvi