Otázka:

Dobrý deň, je spisovný výraz klinorezový alebo klinovorezový?

Heslá:

klinorezový, klinovorezový, klinový rez

Odpoveď:

Keďže zložené prídavné mená klinorezový ani klinovorezový sa v základných jazykových príručkách neuvádzajú, vyjadriť o ich správnosti by sme sa mohli iba v prípade informácie, z akého základu boli utvorené. Prídavné meno klinovorezový by bolo správne, keby bolo utvorené zo slovného spojenia klinový rez (porov. majetkovoprávny zo spojenia majetkové právo, lieskovoorieškový zo spojenia lieskový oriešok). Podoba klinorezový by bola náležitá vtedy, keby bola utvorená zo zloženého podstatného mena klinorez (porov. jazykovedný zo zloženého slova jazykoveda).


Otázka z 03. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu klinorezový