Otázka:

Je správne slovné spojenie "sprchový gel" alebo "sprchovací gel"?

Heslá:

sprchovať sa, sprchovací gél, gél

Odpoveď:

 

Gél určený na sprchovanie odvodzujeme od slovesa sprchovať sa, jeho názov je teda sprchovací gél. Slovo gél sa píše s dlhým é (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, i Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). Obe príručky sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Ďalšie pramene v elektronickej podobe.


Otázka z 05. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sprchovať sa