Otázka:

Je správne slovné spojenie sprchový gel alebo sprchovací gel?

Heslá:

sprchovať sa, sprchovací gél, gél

Odpoveď:

Obe slovné spojenia sú spisovné, ale slovo gél sa píše s dlhým é (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, i Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). Obe príručky sú spolu s ďalšími lexikografickými príručkami sprístupnené na stránke www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 05. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sprchovať sa