Otázka:

Ako je správne: chelatotvorné alebo chelatačné činidlo?

Heslá:

chelát

Odpoveď:

V slovenských lexikografických príručkách sa uvádza iba podstatné meno chelát a odvodené vzťahové prídavné meno chelátový (porov. Slovník cudzích slov, 2005, na http://slovnik.juls.savba.sk). Správne je však utvorené aj prídavné meno chelatotvorný, ktorým sa vyjadruje význam „tvoriaci chelát“. Od podstatného mena chelácia s významom „tvorenie, vznik chelátu/chelátov“ možno odvodiť aj prídavné meno chelačný (nie chelatačný)s významom „súvisiaci s tvorením chelátu/chelátov“. Organickú látku, ktorá umožňuje tvorbu chelátovej štruktúry (chelátu), možno nazvať chelátotvorné činidlo aj chelačné činidlo a podľa nášho prieskumu sa v odbornej literatúre používajú obe podoby. 


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu chelát