Otázka:

Je správna predložka "k" vo vete: "Na túto osobu sa budú účastníci obracať s otázkami k predmetu výberového konania"?

Heslá:

otázka týkajúca sa predmetu výberového konania, otázka o predmete výberového konania

Odpoveď:

 

Namiesto formulácie Na túto osobu sa budú účastníci obracať s otázkami týkajúcimi sa predmetu výberového konania (alebo súvisiacimi s predmetom výberového konania) možno použiť formuláciu s predložkou o: Na túto osobu sa budú účastníci obracať s otázkami o predmete výberového konania.


Otázka z 06. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu otázka týkajúca sa predmetu výberového konania