Otázka:

Je správne slovné spojenie "sú rozdelené na niekoľko častí" alebo "sú rozdelené do niekoľkých častí"?

Heslá:

rozdeliť na niekoľko častí, rozdeliť do niekoľkých častí

Odpoveď:

 

Správne je spojenie s oboma predložkami, čiže rozdeliť na niekoľko častí rozdeliť do niekoľkých častí.


Otázka z 06. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozdeliť na niekoľko častí