Otázka:

Je skratka tzn. spisovná? Píše sa za ňou čiarka?

Heslá:

tzn., to znamená

Odpoveď:

 

Skratka tzn. zastupujúca slovné spojenie to znamená je jazykovo v poriadku, a ak za ňou nenasleduje podraďovacia veta, nedáva sa za ňou čiarka.


Otázka z 06. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tzn.