Otázka:

Ako sa skloňujú slová "Logos" a "Exodus"?

Heslá:

Logos, Loga, Logu, (o) Logu, (s) Logom, exodus, exodu, (o) exode, (s) exodom

Odpoveď:

 

 

Slovo Logos „Boží syn, Ježiš Krisus“ sa skloňuje: Loga, Logu, Logos, (o) Logu, (s) Logom. Slovo exodus vo význame „vyvedenie Židov z Egypta“ sa píše s malým začiatočným písmenom (porov. Slovník cudzích slov, 2005 i Slovník slovenského jazyka, 1. zv. 1959) a skloňuje sa: exodu, exodu, exodus, (o) exode, (s) exodom. Citované príručky sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Ďalšie pramene v elektronickej podobe.


Otázka z 15. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Logos