Otázka:

Aké je správne skloňovanie obce Poniky v lokáli: "na Ponikách" alebo "na Ponikoch"?

Heslá:

Poniky, Ponikách, na Ponikách

Odpoveď:

 

 

Názov obce Poniky je ženského rodu, z čoho vyplýva, že v lokáli má tvar Ponikách – na Ponikách. Názvy všetkých obcí na Slovensku s ich rodom, príponou genitívu, v sporných prípadoch aj lokálu, ako aj ich obyvateľské mená a príslušné prídavné meno nájdete v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ktoré sú sprístupnené na našej webovej stránke. Na nej sú k dispozícii i ďalšie príručky.


Otázka z 01. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Poniky