Otázka:

Ako sa skloňuje slovo Central (obchodné centrum v Bratislave)?

Heslá:

Central

Odpoveď:

            Názov obchodného strediska Central v Bratislave sa skloňuje takto:

N. Central

G. (z) Centralu

D. Centralu

A. Central

L. (v) Centrali

I.  (s) Centralom

            Skloňovanie názvu Eurovea je už v elektronickej poradni uvedené, dá sa nájsť pomocou vyhľadávača.


Otázka z 20. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Central