Otázka:

Prečo je správny slovesný tvar nejsť, keď je odvodený od slovesa ísť?

Heslá:

nejsť, neísť, ísť

Odpoveď:

 

 

 

 

            Sloveso ísť patrí medzi slovesá s nepravidelným časovaním, podobne ako slovesá byť, vedieť, chcieť a i. Takmer všetky slovesá odvodené od slovesa ísť predponou majú v neurčitku spoluhlásku j: vyjsť, dôjsť, prejsť, zájsť, nájsť, výnimkou je iba sloveso prísť.

Zmena samohlásky í na spoluhlásku j v záporových tvaroch je výsledkom historického vývoja, uvádza ju už Samo Cambel v Rukoväti spisovnej reči slovenskej z roku  1902. Táto podoba sa zrejme ustálila v dôsledku jednoduchšej výslovnosti.

            Záporová forma slovesa ísť má teda podoby nejsť, nejde, nejdú, nejdi! (aj nechoď!).

            Zriedkavo sa stretávame aj s podobou neísť, ktorú možno využiť ako expresívny prostriedok na zdôraznenie, napríklad vo vete Ísť či neísť?

V bežných (bezpríznakových) textoch sa pripúšťa len podoba s j.

         


Otázka z 20. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nejsť