Otázka:

Ktorá podoba mena je správna: František II. Rákoczi alebo František II. Rákoci?

Heslá:

mená z uhorského obdobia

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (ktoré sú dostupné aj na webovej stránke nášho ústavu juls.savba.sk v sekcii Publikácie → Publikácie v digitálnej forme a iné lingvistické zdroje) sa mená osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín (do roku 1918) píšu podľa zásad slovenského pravopisu: odstraňujú sa zdvojené a nefunkčné písmená (najmä h) a kvantita v nich podlieha rytmickému zákonu. Napríklad: Pázmány sa píše Pázmaň, Rákóczi/Rákóczy sa píše Rákoci, Zichy sa píše Ziči, Thurzo sa píše Turzo.

            O písaní i, y v týchto menách platí, že po samohláskach a po všetkých spoluhláskach okrem tvrdých d, t, n sa píše i (Šemšei, Šomodi, Ebergéni, Čáki, Károli). Po tvrdých spoluhláskach d, t, n sa píše y (Nádašdy, Platy). Výnimkou je meno Bočkaj, ktoré píšeme v zaužívanej podobe s j.

Z uvedeného vyplýva, že správny je prepis František II. Rákoci.


Otázka z 20. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mená z uhorského obdobia