Otázka:

Je slovo kelímok spisovné?

Heslá:

kelímok, téglik

Odpoveď:

Spisovný slovenský ekvivalent k slovu kelímok je slovo téglik (informácia sa uvádza aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). 


Otázka z 02. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kelímok