Otázka:

Pri komunikácii sa často stretávame so slovom námatkový, napr. vykonali sme námatkovú kontrolu. Je toto slovo spisovné?

Heslá:

námatkový

Odpoveď:

 

Prídavné meno námatkový je nespisovné a jeho spisovnými ekvivalentmi sú prídavné mená náhodný, občasný, skusmý (porov. heslo námatkový v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk). Vo vete, ktorú uvádzate, je vhodné prídavné meno náhodný – vykonali sme náhodnú kontrolu.  

 

 

 


Otázka z 20. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu námatkový