Otázka:

Dobrý deň prajem, prosím o zodpovedanie otázky, či je správne používanie pojmu v súvislosti so športom/ športovou činnosťou potápanie do hĺbky... potápačstvo do hĺbky

Heslá:

potápanie, potápačstvo

Odpoveď:

Slová potápanie aj potápačstvo sú obidve správne. Na označenie druhu športu sa častejšie používa výraz potápanie, napr. športové potápanie.


Otázka z 20. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu potápanie