Otázka:

Kedy sa právne používa výraz "zmiešaný" a kedy "miešaný" ? Ďakujem.

Heslá:

zmiešaný, miešaný

Odpoveď:

 

Prídavné mená zmiešaný miešaný sú synonymá, v niektorých spojeniach sa však ustálilo len jedno prídavné meno, napr. miešaný zbor, zmiešaný tovar.

Na pomenovanie speváckeho zboru zloženého zo ženských aj z mužských hlasov odporúčame uprednostňovať spojenie miešaný zbor, ktoré sa uvádza ako hudobný termín v Krátkom slovníku slovenského jazyka pri hesle miešaný (príručka je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke slovniky.juls.savba.sk). Termín miešaný zbor sa uvádza aj v Malej encyklopédii hudby (Obzor, 1969) pri hesle zbor.

 

 

 


Otázka z 20. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zmiešaný