Otázka:

Má slovo pokrovec slovenský pôvod?

Heslá:

pokrovec

Odpoveď:

 

Slovo pokrovec je pôvodné slovenské slovo a súvisí so slovesom pokrývať.

 


Otázka z 19. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pokrovec