Otázka:

Je správne slovné spojenie žiadanka o vyšetrenie alebo žiadanka na vyšetrenie?

Heslá:

žiadanka o vyšetrenie, žiadanka na vyšetrenie

Odpoveď:

 

Slovné spojenie žiadanka o vyšetrenie je jazykovo správne a možno ho používať rovnocenne so slovným spojením žiadanka na vyšetrenie.


Otázka z 01. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žiadanka o vyšetrenie