Otázka:

Je správna formulácia "v členských štátoch, ktoré majú alebo sú ohrozené vážnymi problémami so svojou finančnou stabilitou"?

Heslá:

majú alebo sú ohrozené vážnymi problémami, majú problémy, ohrozené problémami

Odpoveď:

 

Vo formulácii v členských štátoch, ktoré majú alebo sú ohrozené vážnymi problémami so svojou finančnou stabilitou sa nevhodne spájajú slovesá s rozličnou väzbou so spoločným predmetom v inštrumentáli; konkrétne sloveso majú, ktoré sa viaže s predmetom v akuzatíve, priraďovacou spojkou alebo sa zlučuje so slovesným menným prísudkom sú ohrozené, ktorý sa spája s predmetom v inštrumentáli. Takéto skríženie je gramatickou chybou.


Otázka z 02. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu majú alebo sú ohrozené vážnymi problémami