Otázka:

Je správne písať slovo fotogrametia s jedným m, keď vzniklo spojením slov fotogram a metria?

Heslá:

fotogrametria, symetria, symmetria, symmetros, sýn, métron

Odpoveď:

 

Slovo fotogrametria sa v slovenčine píše s jedným m, hoci podľa etymologického princípu by sa malo písať s dvoma m. Je to podobný prípad ako pri slove symetria, ktoré vzniklo z latinského slova symmetria a to z gréckeho slova symmetría od prídavného mena symmetros zloženého z predpony syn- „s-“ (z gréckeho sýn, t. j. s, spolu, ktorého koncové -n sa asimilovalo s nasledujúcou spoluhláskou na m) a odvodeniny od métron „miera“. Ide o prípady adaptácie, keď sa zdvojené spoluhlásky v niektorých cudzích slovách v slovenčine zjednodušili a zapisujú sa s jednou grafémou.


Otázka z 17. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fotogrametria