Otázka:

Na otázku, aká je moja štátna príslušnosť, môžem odpovedať slovenská. Alebo mám povedať názov štátu, ktorého som občanom, teda Slovenská republika?

Heslá:

štátna príslušnosť, štátne občianstvo

Odpoveď:

Pojmy štátna príslušnosť štátne občianstvo majú rovnaký význam. Tak ako sa pri štátnom občianstve používa prídavné meno, napr. slovenské štátne občianstvo, môže sa aj v prípade štátnej príslušnosti postupovať rovnako – slovenská štátna príslušnosť. Keďže spojením štátna príslušnosť sa vyjadruje príslušnosť k niektorému štátu, odpoveďou na otázku Aká je vaša štátna príslušnosť? môže byť aj názov štátu, napr. Slovenská republika (v rozličných formulároch sa častejšie používajú skratky názvov štátov).

 


Otázka z 19. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štátna príslušnosť