Otázka:

Ako sa skloňujú priezviská končiace sa na -ie? Napr. Matejovie, Meľošovie ap.

Heslá:

Matejovie, Jakubovie

Odpoveď:

Priezviská zakončené na -ovie, napr. Jakubovie, Matejovie, sú nesklonné.

 


Otázka z 19. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Matejovie