Otázka:

Ako sa správne používa sloveso "hodiť sa" v budúcom čase?

Heslá:

hodiť sa, hodí sa, bude sa hodiť

Odpoveď:

 

 

Sloveso hodiť sa vo význame „byť vhodný, vyhovovať“ je obojvidové. To znamená, že ak chceme vyjadriť budúci čas, môžeme ho vyjadriť prítomníkovým tvarom hodí sa alebo analytickým tvarom bude sa hodiť.


Otázka z 28. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hodiť sa