Otázka:

Dobrý deň, aké antonymá existujú k slovu každý?

Heslá:

každý, nik, nikto, nijaký, žiaden, žiadny, ani jeden

Odpoveď:
Antonymami k vymedzovaciemu zámenu každý môžu byť zámená nikto, nik, nijaký, žiaden, žiadny, ani jeden. Nemožno vylúčiť ani ďalšie slová s protikladným významom k zámenu každý, no na ich určenie je potrebný kontext.

Otázka z 02. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu každý
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku