Otázka:

Je rozdiel medzi zverejnením a uverejnením?

Heslá:

zverejnenie, uverejnenie, zverejniť, uverejniť

Odpoveď:

 

Slová zverejnenie, uverejnenie sú synonymné, ale je medzi nimi aj jemný významový rozdiel, porov. výklad slovies zverejniť, uverejniť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, i v Synonymickom slovníku slovenčiny, 2004. Obe príručky sú prístupné na http://slovniky.juls.savba.sk/.


Otázka z 19. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zverejnenie