Otázka:

Píše sa správne "Stretnime sa o 16:00 hod." alebo "Stretnime sa o 16:00 h." alebo "Stretnime sa o šestnástej hodine"? Ak sa končí veta skratkou, je potrebné písať ešte jednu bodku na ukončenie vety?

Heslá:

hodina, h, hod.

Odpoveď:

 

Slovo hodina má  značku h a skratku hod. (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, i Pravidlá slovenského pravopisu, 2000). Písanie značiek je záväzné v odborných textoch, v ostatných prípadoch možno pri skracovaní slova hodina používať skratku alebo značku; zvyčajne sa tu používa skratka. Ak sa veta končí skratkou, bodka za skratkou zároveň zakončuje vetu.


Otázka z 19. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu hodina