Otázka:

Aký vetný člen je slovné spojenie "rybacie plutvy" vo vete "Holubacie stehienka boli vraj lepšie ako rybacie plutvy."?

Heslá:

Holubacie stehienka boli vraj lepšie ako rybacie plutvy, rybacie plutvy, holub, holubí, holubací

Odpoveď:

Vo vete Holubacie stehienka boli vraj lepšie ako rybacie plutvy slovné spojenie rybacie plutvy je príslovkové určenie miery (porov. Pauliny, E. – Ružička, J. – Štolc, J.: Slovenská gramatika). Upozorňujeme na to, že prídavné meno od slova holub je holubí holubací, nie holúbäcí (porov. napr. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, i Krátky slovník slovenského jazyka, 2003; obe príručky sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej webovej stránke).


Otázka z 13. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Holubacie stehienka boli vraj lepšie ako rybacie plutvy