Otázka:

Ako sa píše vám a ti - s veľkým alebo s malým začiatočným písmenom?

Heslá:

Ty ty

Odpoveď:

Veľké začiatočné písmená v tvaroch zámen Ty, Tvoj píšeme podľa Pravidiel slovenského pravopisu na znak úcty v priamom písomnom styku (tzn. v korešpondencii – v liste aj v e-maile), napríklad Milá mamička, pozdravujem Ťa z Paríža... alebo Ahoj, Fero, posielam Ti odkaz na stránku, o ktorej som Ti hovoril.

Tvary zámen Vy, Váš píšeme v korešpondencii na znak úcty s veľkým začiatočným písmenom nielen pri vykaní, t. j. ak sa vzťahujú na individuálneho adresáta, ktorému vykáme, napr. Vážený pán Kováč, odpovedáme na Váš list...; Vážená pani Malá, obraciame sa na Vás...), ale aj vtedy, keď sa obraciame na kolektívneho adresáta, t. j. na viac osôb alebo na organizáciu a pod., napríklad Vážení kolegovia, pozývam Vás...,Vážená redakcia, posielam Vám príspevok na tému..., Vážení klienti, obraciame sa na Vás...).

V ostatných druhoch písomností sa tvary zámen vy, váš (napr. v reklamnom letáku, na bilborde ap.) píšu zvyčajne s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 19. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ty ty