Otázka:

Píše sa vo viacnásobnom vetnom člene pred spojkou "a" vo vete "Prišiel tam Milan a Fero a Zuzka a Evka" čiarka?

Heslá:

a, Prišiel tam Milan a Fero a Zuzka a Evka.

Odpoveď:

 

Vo viacnásobnom vetnom člene sa pred zlučovacou spojkou nedáva čiarka: Prišiel tam Milan a Fero a Zuzka a Evka.


Otázka z 13. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu a