Otázka:

Aký je význam slova prehľadový a v akých prípadoch sa najčastejšie používa? Je spisovné spojenie prehľadový katalóg?

Heslá:

prehľadový, prehľad, štúdia, sťať, súborný, kompletný, podrobný, detailný, stručný, základný, výberový, katalóg, schéma, mapa, prehľadová stať, prehľadový článok

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno prehľadový vyjadruje vzťahový význam k východiskovému slovu prehľad, z ktorého je utvorené, a to „vzťahujúci sa na prehľad, týkajúci sa prehľadu“. Slovo prehľadový sa najčastejšie používa v spojeniach prehľadová stať, štúdia, prehľadový článok a ide tu o útvary, ktoré poskytujú prehľad. V spojení so slovom katalóg sa použitie prídavného mena prehľadový pociťuje ako nadbytočné, pretože už samo slovo katalóg vo význame „systematický zoznam, súpis vecí usporiadaný podľa nejakého kritéria“ vyjadruje, že sa v ňom uvádza prehľad niečoho. Podľa toho, aké informácie a v akom rozsahu obsahuje, môže byť katalóg ponukový, súborný, kompletný, podrobný, detailný, stručný, základný, výberový ap.  Zo slova prehľad je utvorené aj prídavné meno prehľadný, ktoré však vyjadruje vlastnosť niečoho, napr. prehľadná schéma, prehľadná mapa. Slovné spojenie prehľadný katalóg označuje taký katalóg, v ktorom sa dá ľahko vyhľadávať, v ktorom sa dá ľahko orientovať.   


Otázka z 26. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 28. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prehľadový