Otázka:

Je správne slovné spojenie "kvalita v komunikácii" alebo "kvalita komunikácie"?

Heslá:

kvalita v komunikácii, kvalita komunikácie

Odpoveď:

 

Na posúdenie vhodnosti či správnosti slovných spojení kvalita v komunikácii kvalita komunikácie zo sémantického hľadiska by bolo potrebné poznať obsahovú náplň daných pojmov, resp. kontext ich použitia.


Otázka z 06. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kvalita v komunikácii