Otázka:

Je správny názov dokumentu "výročná správa" alebo "ročná správa"?

Heslá:

výročná správa, výročný

Odpoveď:

 

Správa zhodnocujúca hospodárenie za ročné obdobie organizácie, inštitúcie, firmy a pod. sa nazýva výročná správa. Toto slovné spojenie sa uvádza medzi príkladmi na slovné spojenia s prídavným menom výročný v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 28. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výročná správa