Otázka:

Môže sa názov orgánu verejnej moci, napr. "Okresný súd Komárno" uvádzať v tvare "Okresný súd v Komárne"?

Heslá:

Okresný súd Komárno, Okresný súd v Komárne

Odpoveď:

 

Názvy orgánov štátnej moci a samosprávy možno uvádzať s názvom sídla v nominatíve, napr. Okresný súd Komárno, i s predložkou v lokáli: Okresný súd v Komárne.


Otázka z 03. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Okresný súd Komárno