Otázka:

Je slovo "dožiadanie" spisovné?

Heslá:

dožiadanie, dožiadať

Odpoveď:

Slovo dožiadanie je spisovné. Ide o právnický termín s významom „žiadosť súdu alebo iného orgánu (úradu), aby určité úkony miesto neho vykonal iný súd (úrad)“ (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka, 1. zv. 2006, i výklad slovesa dožiadať v citovanom slovníku, resp. v Slovníku slovenského jazyka, 1959).


Otázka z 03. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dožiadanie