Otázka:

Chcela by som sa opýtať na slovné spojenie "pozitívna diskriminácia". Zaujímalo by ma, či ide o paradox a či je toto slovné spojenie významovo možné, či a nejedná o nezmyselné, protirečivé slovné spojenie. Právna literatúra tento pojem pozná a často používa, ale mnoho odborníkov tvrdí, že ide o nezmysel. Domnievam sa, že vzhľadom na to, že slovo diskriminácia pochádza z latinského diskriminare, čo značí rozlišovať, ide o neutrálny pojem a v danom slovnom spojení nejde o významové protirečenie. Rada by som si vypočula Vaše odborné stanovisko.

Heslá:

pozitívna diskriminácia

Odpoveď:

Slovné spojenie pozitívna diskriminácia sa ako politologický termín/výraz z oblasti politiky uvádza v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G (2006) vo význame „zvýhodňovanie skupiny ľudí, ktorí si sami z objektívnych alebo zo subjektívnych príčin nedokážu pomôcť“.

 


Otázka z 18. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pozitívna diskriminácia