Otázka:

Píše sa pomenovanie pápeža Najvyšší veľkňaz s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

Svätý Otec, rímsky biskup, rímsky veľkňaz, najvyšší pastier Cirkvi, najvyšší veľkňaz

Odpoveď:

 

Zo zástupných pomenovaní pápeža Svätý Otec, rímsky biskup, rímsky veľkňaz, najvyšší pastier Cirkvi, najvyšší veľkňaz sa ustálene píše s veľkým začiatočným písmenom titul Svätý Otec. Ostatné pomenovania sa v katolíckej spisbe uvádzajú nejednotne. Titul, o ktorý sa zaujímate, Vám odporúčame písať s malým začiatočným písmenom, čiže najvyšší veľkňaz.


Otázka z 02. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Svätý Otec