Otázka:

Ako skloňujeme meno Jon Kabat-Zinn, napr. v spojení so slovom dielo?

Heslá:

Jon Kabat-Zinn

Odpoveď:

V zložených menách tohto typu sa skloňujú obe časti, čiže správne znenie výrazu je dielo Jona Kabata-Zinna.


Otázka z 18. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Jon Kabat-Zinn