Otázka:

Keď nadpis tvoria dve vety, dáva sa na konci druhej bodka?

Heslá:

Fantastické zľavy! Neváhajte a príďte nakúpiť.

Odpoveď:

Pokiaľ ide o Vašu otázku, či sa v prípade nadpisu obsahujúceho dve vety dáva na konci druhej, oznamovacej vety bodka, tu záleží na tom, v akom texte sa takýto nadpis nachádza. Ak ide o nadpis článku v novinách, časopisoch, názov kapitoly (štúdie, knihy, správy a pod.), bodka sa za druhou vetou nedáva. V texte na plagátoch, v reklamných textoch a pod. sa druhá veta zakončí bodkou: Fantastické zľavy! Neváhajte a príďte nakúpiť.


Otázka z 08. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Fantastické zľavy! Neváhajte a príďte nakúpiť.