Otázka:

Ako sa skloňuje meno brazílskeho futbalistu Kaká? Je nesklonné?

Heslá:

Kaká, Szabó, Néhrú

Odpoveď:

Meno (prezývka) brazílskeho futbalistu Kaká sa svojím zakončením na dlhú samohlásku á nezaraďuje prirodzene do slovenského skloňovacieho systému, preto pri používaní v nepriamych pádoch spôsobuje používateľom jazyka problémy. Často sa ponecháva nesklonné, napr. Hamšíka porovnávajú s Kaká; výmena Ronalda za Kaká; zásluhou Kaká si vypracovali dvojgólový náskok. Pri nesklonnosti mena nemožno utvoriť ani tvar privlastňovacieho prídavného mena a vyjadrenia typu prestup Kaká, gól Kaká, strela Kaká sú neprirodzené.  Pri skloňovaní sa meno Kaká najčastejšie zaraďuje do vzoru hrdina, napr. prestup Kaku; popri Kakovi a Ronaldovi; s Kakom (pri skloňovaní koncová samohláska á odpadáva a zastiera sa tým podoba mena v základnom tvare). Privlastňovacie prídavné meno má podobu Kakov, napr. Kakov klub; Kakovi nástupcovia. Ojedinele sa stretávame aj so skloňovaním podľa vzoru kuli – bez Kakáho.  Za vhodnejšie však možno považovať skloňovanie podľa vzoru chlap. Pádové prípony sa vtedy pridávajú k celej podobe mena – od Kakáa – ku Kakáovi – (vidím) Kakáa – o Kakáovi – s Kakáom. Privlastňovacie prídavné meno má podobu Kakáov – Kakáovi spoluhráči. Takéto skloňovanie sa uplatňuje napríklad aj pri mužských menách a priezviskách zakončených na iné dlhé samohlásky: -ó (Szabó – Szabóa – Szabóovi – Szabóom, privl. príd. m. Szabóov) alebo -ú (Néhrú – Néhrúa – Néhrúovi – Néhrúom, privl. príd. m. Néhrúov).     


Otázka z 09. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 11. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kaká