Otázka:

Ako sa správne píšu historické maďarské priezviská?

Heslá:

historické osobné mená, písanie slov cudzieho pôvodu, prevzaté slová, cudzie vlastné mená

Odpoveď:

 

 

Zásady písania historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín  s niektorými príkladmi sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v III. kapitole Písanie slov cudzieho pôvodu (prevzatých slov a cudzích vlastných mien) v podkap. 2 Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín na s. 42, prepis konkrétnych mien zaznamenáva Slovenský biografický slovník (Martin: Matica slovenská 1986 – 1994) a Biografický lexikón Slovenska (Martin: Slovenská národná knižnica ­– Národný biografický ústav. 1. zv. 2002, 2. zv. 2004, 3. zv. 2007, 4. zv. 2010). Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené na našej webovej stránke.


Otázka z 07. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu historické osobné mená