Otázka:

Je správne slovné spojenie urobiť/spraviť tehotnou?

Heslá:

tehotná, priviesť do druhého stavu, uviesť do druhého stavu

Odpoveď:

Význam „spôsobiť, aby sa žena stala tehotnou“ v slovenčine vyjadrujeme slovným spojením „priviesť, uviesť do druhého stavu“.


Otázka z 24. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu tehotná