Otázka:

Existujú slovníky s náboženskou terminológiou?

Heslá:

náboženská lexika, výkladové slovníky, teologické slovníky

Odpoveď:

 Časť náboženskej lexiky je zahrnutá v jednotlivých výkladových slovníkoch, a to v Súčasnom slovníku slovenského jazyka (A – G, 2006; H – L,  2011; M – N, 2015), v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), v Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) a v slovníkoch cudzích slov. Špeciálne cirkevnou a náboženskou terminológiou sa zaoberajú teologické slovníky. Názvy konkrétnych titulov, ktoré môžete využiť pri diplomovej práci, nájdete vyhľadávaním na internete.


Otázka z 08. 03. 2011 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu náboženská lexika