Otázka:

Píšu sa názvy učebných predmetov na vysvedčenie alebo do katalógu s veľkým alebo s malým začiatočným písmenom?

Heslá:

názvy učebných predmetov, názvy predmetov na vysvedčení, názvy predmetov v katalógovom liste

Odpoveď:

Názvy učebných predmetov sa ako všeobecné pomenovania píšu s malým začiatočným písmenom. Na vysvedčení a v katalógovom liste môžu byť názvy učebných predmetov predtlačené alebo sa dopĺňajú veľkým začiatočným písmenom, ak ide o prvé slovo v záhlaví stĺpca. Takáto prax je zaužívaná v tabuľkách v encyklopedických publikáciách. Vo vetnej súvislosti sa názvy učebných predmetov v súlade s Pravidlami slovenského pravopisu píšu s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 19. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu názvy učebných predmetov