Otázka:

Kedy sa používajú zámená môj a svoj? Sú slová hento, henten spisovné?

Heslá:

môj, svoj, henten, tamten

Odpoveď:

 Pri zadávaní otázok do poradne Vám odporúčame najskôr zadať kľúčové slovo do vyhľadávača, či otázka už nebola zodpovedaná – ako sa stalo v tomto prípade. Pod heslom môj nájdete príslušné vysvetlenie.

 Druhou voľbou by mala byť elektronická verzia slovníkov na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk, kde sa uvádza odpoveď na druhú časť Vašej otázky:

 henten, hentá, hento zám. ukaz. hovor. tamten: h. človek, h-á cesta

 Znamená to, že uvedené výrazy sú spisovné, ale sú kvalifikované ako hovorové, takže by sa mali používať výlučne v hovorovom štýle.

 

 


Otázka z 18. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu môj