Otázka:

Píše sa výraz "bolo že" osobitne, alebo spolu?

Heslá:

bolože

Odpoveď:

Výraz bolože sa píše spolu: Bolože to radosti!


Otázka z 18. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bolože